Lokaty

 

 

Jeśli zgromadziłeś oszczędności to znaczy, że potrafisz zarządzać wydatkami.
Teraz stoją przed Tobą kolejne wyzwania.
Ochrona przed spadkiem wartości nabywczej (inflacja)
Skoro uzbierałeś, to warto teraz zarobić(zysk z inwestycji)
Skoro uzbierałeś, to warto mieć wpływ na dziedziczenie (Sukcesja)
Nie zawsze chciałbyś przekazać swój ciężko wypracowany majątek zgodnie z Prawem Spadkowym i chciałbyś go ewentualnie przekazać komuś innemu.
I tu z pomocą przychodzą produkty lokacyjne w formie ubezpieczenia, gdzie Ty sam decydujesz o tym, kto powinien mieć do nich dostęp.
To ty zadecydujesz o okresie inwestycji, zachowując prawo do korzystania ze zgromadzonych środków w każdej chwili (poza kwotą minimalną).
Możesz sam zarządzać swoją inwestycją lub zlecić specjalistom z Asset Management, którzy analizują i alokują środki na całym świecie. Warto wspomnieć, że za taką usługę zapłacisz tylko wtedy gdy osiągasz zysk (successfee)