Dzieci

ZADBAJ O PRZYSZŁOŚĆ   SWOJEGO DZIECKA

83,4% rodziców w Polsce deklaruje chęć zapewnienia swojemu

dziecku lepszego startu w dorosłość dbając o:

-Solidne wykształcenie

-Studia na renomowanej uczelni w Polsce lub za granicą*

-Zapewnienie mu mieszkania

-Zabezpieczenie pieniędzy na dobry start w dorosłe życie

*Średni koszt utrzymania podczas studiów w Polsce to ok. 20 tys. zł., za granicą 50 tys. zł. rocznie.

Nie zwlekaj z decyzją, bo rozpoczęcie systematycznego oszczędzania odpowiednio wcześnie znacznie ułatwia zgromadzenie potrzebnych środków. Dzięki ochronie ubezpieczeniowej Twojego życia, masz gwarancję, że nawet w razie nieprzewidzianych zdarzeń losowych dziecko otrzyma pieniądze na studia.